Το σύστημα GPS Tracking είναι ένα σύνολο τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ενός αντικειμένου, όπως πρόσωπου, οχήματος ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του αντικειμένου.

Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες Συστήματος Εντοπισμού GPS

GPS συσκευή: Αυτή είναι μια ηλεκτρονική συσκευή (αρκετά μικρού μεγέθους ανάλογα με το αντικείμενο εποπτείας ) η οποία τοποθετείται στο όχημα ή φοριέται από το άτομο και αποτελείται από την ενότητα GSM και την μονάδα GPS. Μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, και να επικοινωνεί ασύρματα με τους δορυφόρους GPS και τους πύργους του δικτύου GSM.

GPS Satellite: Είναι δορυφόροι γύρω από τη γη που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας του αντικειμένου πάνω στη γη.

GSM κάρτα Sim: Οι περισσότερες συσκευές GPS χρησιμοποιούν μια κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία, αυτό είναι απαραίτητο για το Internet επειδή η συσκευή GPS θα πρέπει να στείλει τη θέση του αντικειμένου και άλλες πληροφορίες στον Server μέσω του διαδικτύου.

Πλατφόρμα Διαχείρισης ή GPS Λογισμικό διακομιστή: αυτό είναι το λογισμικό που λαμβάνει δεδομένα από τη μονάδα εντοπισμού GPS και στη συνέχεια αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα, στη βάση δεδομένων.

how tracking works diagram

 

Αφού η μονάδα GPS εγκατασταθεί και ρυθμιστεί, η συσκευή GPS ξεκινά την επικοινωνία με τους δορυφόρους GPS για να υπολογίσει τη θέση του αντικειμένου στη γη από την άποψη του γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
Ταυτόχρονα η συσκευή GPS υπολογίζει την ταχύτητα του αντικειμένου χρησιμοποιώντας βασικό τύπο της ταχύτητας (ταχύτητα = απόσταση / χρόνος), τη στιγμή που η ταχύτητα υπολογίζεται, η συσκευή GPS αρχίσει να στέλνει την ταχύτητα, τη θέση και άλλες πληροφορίες για το όχημα στον Server (διακομιστή) μέσω του διαδικτύου με τη χρήση της κάρτας SIM και την υπηρεσία GPRS της κινητής τηλεφωνίας.

Το λογισμικό σύστημα GPS το οποίο βρίσκετε στον Server (διακομιστή) λαμβάνει τις πληροφορίες από τη συσκευή GPS και τις αποθηκεύει στη βάση δεδομένων, για κάθε αντικείμενο εποπτείας.
Τώρα, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με το λογισμικό του συστήματος GPS στον Server(διακομιστή) για να δει το αντικείμενο εποπτείας (όχημα, πρόσωπο .κτλ) πάνω σε χάρτη σε πραγματικό χρόνο έχοντας την δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την γεωγραφική του θέση, το ιστορικό κινήσεών του, τις ενδιάμεσες στάσεις του, τα χιλιόμετρα που διένυσε, την ταχύτητά του κτλ.

X

Right Click

No right click